Sociální družstvo Podané ruce, pečuje o klienty v domácím prostředí

17.03.2014 12:51

www.ceske-socialni-podnikani.cz./cz/clanky/815-socialni-druzstvo-podane-ruce-pecuje-o-klienty-v-domacim-prostredi